Yükleniyor...

SEKTÖRLER

EFA Güvenlik, kuruluşundan itibaren emin adımlarla büyüyerek yurtiçi ve yurtdışında hastaneler, üniversiteler, fabrikalar ve konut alanları başta olmak üzere; kurumsal ve kişisel çeşitli projelerde özel güvenlik hizmeti vermektedir.

Yıllar içerisinde kazandığımız tecrübelerimize paralel olarak artan sorumluluklarımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel, etkili ve kaliteli çözümler yaratmak için sürekli olarak standartlarımızı yükseltme gerekliliğini doğurmuştur.

Farklı sektörlerin, değişiklik gösteren ihtiyaçlarına özel olarak sunulan bu çözümler yaratılırken; konusunda uzmanlaşmış kadromuz, projelerimizin sahadaki şartlarını karşılamak adına güvenlik teknolojileri ve güvenlik personelimizin ne oranda bir araya geleceğinin ölçüsünü belirleyerek müşterilerimizin maliyet yüklerini optimize etmektedir. Bu sayede iş ortaklarımıza, bütçelerinde kazandıkları fazladan manevra alanlarını, sektörlerinin çetin piyasa koşullarında bir adım öne çıkmak için kullanabilmelerine olanak sağlanmaktadır.


HİZMETLER

EFA Güvenlik, müşterilerine beklentilerinin üzerinde hizmet sunabilmek amacıyla; özenle seçilmiş resmi sertifikalı güvenlik personeli, konusunda uzman ve deneyimli yönetim kadrosu, görevin başlangıcından itibaren kalite devamlılığını sağlayan eğitim modelleri ile kurulduğu günden bu yana güvenlikte mükemmelliği hedeflemiştir.

EFA Güvenlik, sürekli eğitilen ve denetimlerle gelişimi takip edilen personel kadrosuna modern teknolojinin imkanlarını entegre etmede öncü olarak hatasız, etik değerlere saygılı ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek güvenlik hizmeti vermektedir.

FİZİKİ GÜVENLİK

EFA Güvenlik; 5188 sayılı yasa gereklerine uygun elemanları ve konusunda tecrübeli yönetim kadrosuyla kuruluş ve kişilere ait fabrika, ofis, tesis, inşaat sahaları, havalimanları ve limanlar, hastaneler, konutlar ve diğer alanlarda can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik yaya ve motorize olarak özel güvenlik hizmeti vermektedir.

Genel merkezi İstanbul’da bulunan şirketimiz; başta yurtiçinde İzmir ve Tokat, yurtdışındaysa Katar-Doha’da bulunan bölge müdürlükleriyle beraber uluslararası ölçekte birçok farklı lokasyonda faaliyette bulunmaktadır.

Kurumsallaşmış faaliyetlerini sistem ve prosedürlere bağlamış olan EFA Güvenlik; temel anlayışının başına, eğitimli personel ve teknolojik gelişmelerin hizmetlerine yansıtılmasını koymaktadır. Bu nedenle konusunda uzman ve tecrübeli eğitim kadromuz, personellerimize işe alımlarının başından itibaren sertifika eğitimlerinin yanında periyodik olarak yapılan, projelerine özel şirket içi eğitimlerini vererek bilgilerini güncellemeye devam edeceklerdir. İstanbul ve Katar-Doha’da yapılan eğitim ve sertika programlarından birçok katılımcı yararlanmaktadır. Teknolojik yenilikler ise; hem özel güvenlik kadromuzun bakanlık onaylı üst düzey kalitedeki üniforma ve ekipmanlarında, hem de görev yaptıkları tesislerde hizmetlerimize yansımaktadır.

EFA Güvenlik; sektördeki ayrıcalıklı yerini, sorumlu güvenlik ilkesine, kurumsal kimlik anlayışına, yasal ilkelere saygı prensibine ve yukarıda belirtilen kalite strandartlarından ödün vermemesine borçludur. Bu nedenle, verdiğimiz hizmet kalitesini daimi kılmak için güvenlik kadromuz ve saha şefleri planlı ve plansız olarak denetim kadromuz tarafından denetlenmekte ve müşterilerimizle yapılan periyodik toplantılarda alınan geri bildirimler çalışmalarımıza yansıtılmaktadır.

ÖZEL ORGANİZASYON GÜVENLİĞİ

EFA Güvenlik; verdiği kapsamlı güvenlik hizmetleri yanında; süreli oluşumlara ve proje bazlı çalışmalara da güvenlik desteği ve danışmanlığı sağlamaktadır.

Müşterilerimizin fuar, konser, toplantı, sportif aktiviteler gibi dönemsel yada tek seferlik etkinliklerinde ve önemli anlarında katılımcıların, ekipmanların ve alanın güvenliği sağlanmaktadır. Tüm bu etkinlik süreci içerisinde, müşterilerimiz adına 5188 sayılı yasanın gerektirdiği izinler alınmakta ve gerekli bildirimler yapılmaktadır.

 • Fuar
 • Konser
 • Toplantı
 • Seminer
 • Defile
 • Sergi
 • Sportif Faaliyetler
 • Yarış
 • Açık Hava Etkinlikleri

ELEKTRONİK GÜVENLİK

Günümüzde kalifiye iş gücüne ulaşmak giderek zorlaştıkça, teknolojiden de etkin biçimde faydalanamayan işletmeler güvenlik alanında uygun önlemler alamamakta ve maliyet açısından da etkin olamamaktadır. Kameralar, alarmlar, bariyer veya turnikeler gibi güvenlik teknolojileri farklı tedarikçiler tarafından kurgulandığında, güvenlik sistemi maliyet-etkin ve verimli çalışamamaktadır.

EFA Güvenlik; gün geçtikçe daha erişilebilir hale gelen teknolojinin güvenlik hizmetlerindeki kullanım alanını genişleterek, geleneksel özel güvenlik hizmetindeki güvenlik personeli ile güvenlik teknolojileri arasında bağ kurmaktadır. Bu sayede güvenliğin bir bütün olarak düşünülüp uygulanması ile doğru bir güvenlik kurgusu kurularak güvenlik personeli ve teknolojisi uyum içinde çalıştırılmakta ve müşterilerimize en fazla faydayı sağlayacağı optimum güvenlik çözümü verilmektedir.

Yapılan keşif, sistem tasarımı, projelendirme, altyapı hizmetleri, montaj, test, devreye alma, eğitim ve garanti sonrası bakım hizmetlerini, konusunda uzman kadrolar ile gerçekleştirmektedir.

EFA Güvenlik olarak hedefimiz; tam müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla, güvenlik ihtiyaçlarına doğru cevap veren, kullanımı kolay, günün teknolokik koşullarına uygun sistem ve çözümler tercih etmektir. Bu çözümlerden bazıları;

 • Kapalı Devre Kamera Sistemleri (CCTV)
 • Kartlı Geçiş Sistemleri (KGS)
 • Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri
 • Hırsız İhbar Sistemleri
 • X-Ray ve Metal Kapı Dedektörleri
 • Güvenlik Amaçlı Araç Bariyer Sistemleri kullanılarak sağlanmaktadır.

RİSK YÖNETİMİ VE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

EFA Güvenlik, tüm güvenlik hizmetlerinin yanı sıra müşterilerine güvenlik danışmanlığı hizmeti de vermektedir.

Müşterilerimizin kendi bünyelerinde ya da başka bir dış kaynak kullanımıyla temin ettiği güvenlik hizmetinin etkinliğinin ölçülmesi,yerleşim bölgesinin tespit ve değerlendirilmesi kapsamında güvenliğe ihtiyaç duyan kurumların güvenlik tasarımının yapılarak güvenlik seviyesinin belirlenmesi ve bu değerlendirme sonucunda proje için belirlenen tehditlere göre önleyici yöntemler geliştirilmesi, tesislerin bölgesel risk analizlerinin hazırlanarak hizmet verilen alanın maruz kalabileceği hırsızlık,yangın, sabotaj gibi tehditlerin analizleriyle detaylarının belirlenerek müşterilere sunulması ve bunun gibi olası tehlikeler sonrasında kontrolün en kısa sürede normale dönüştürülebilmesi adına yaşanabilecek olaylara ilişkin acil durum senaryolarının oluşturulması, proje için belirlenen fiziki güvenlik ihtiyacının yanı sıra CCTV sistemi, access control sistemi, X-Ray dedektörleri vb. ekipmanları kapsayan elektronik güvenlik planlaması da yapılarak güvenlik kontrol noktaları ve bu noktalarda kullanılacak güvenlik gereçlerinin belirlenmesi de güvenlik danışmanlığı hizmetimiz kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yapılan tüm bu elektronik ve fiziki güvenlik planlaması kapsamına göre ayrı ayrı yatırım ve işletme maliyetleri öngörülmete ve önerilen tüm elektronik ve fiziki güvenlik enstrümanlarının maliyetlendirme çalışmalarıyla teknik şartnameleri danışmanlık hizmeti kapsamında oluşturulmaktadır.

Bu hizmetlere ilaveten; 5188 sayılı yasa kapsamında yürütülen tüm yasal süreçlerin takibi, yönetim ve uygulaması, devlete yapılacak yasal bildirimler ve yasaya uygun çalışma düzeniyle ihtiyaç duyulduğu takdirde işe alım ve hazırlık aşamalarında her bir güvenlik elemanının görev alacağı kuruma uygun,özelleşmiş konularda eğitimlerinin yanı sıra kurum çalışanlarına genel anlamda güvenlik konsepti eğitimlerinin verilmesi ve güvenlik hizmet kalitesini en yukarıda tutmak amacıyla güvenlik prosedür ve operasyonel faaliyetlerin periyodik olarak kontrol edilmesi, denetim müdürlerimiz tarafından yapılan Kalite Performansları Değerlendirmelerinin hazırlanarak sunulması ve güvenlik konusunda ihtiyaç duyduğunuz en güncel bilgilerin temini konusunda her türlü destek de EFA Güvenlik tarafından sağlanmaktadır.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Başarılı bir güvenlik hizmeti, riskleri oluşmadan önlemelidir.

Bu nedenle projelerimize başlarken; müşterilerimizin operasyonları ve ihtiyaçları doğrultusunda sektörde yılların getirdiği tecrübemiz ve AR-GE çalışmalarımızın katkılarıyla özel olarak tasarlanmış risk analiz raporumuz etkin çözümler üretmek üzere, hizmet verilecek tesislerde uzmanlarımız tarafından hazırlanır.

Bu sayede, projenin halihazırdaki güvenlik seviyesi ve ihtiyaçları belirlenerek kapsamlı bir operasyon planı hazırlanır.

Teknolojik gelişmeler ve küresel olaylara paralel olarak güvenlik olgusu da sürekli değişim gösterdiğinden dolayı; bu operasyon planları da gelişir ve düzenlenir.

Risk analizini takiben uzmanlarımızın projeye özel olarak hazırladığı ve müşterilerimizin lojistik ve mali ihtiyaçları doğrultusunda şekillenebilen acil durum eylem planımız müşteri onayına sunulur.

Müşterimizin onayını takiben hazırlanan risk analizinde belirlenen gereksinimlere göre gündüz/gece, yaya veya motorize olarak; nokta,devriye veya projeye özel şartlar çerçevesinde hizmetimizin ana akışı şekillenmekte ve ihtiyaç duyulan güvenlik elemanı aday kadrosu oluşturulmaktadır.

Yasal gereksinimleri karşılayan güvenlik personeli adaylarımız psikolojik danışmanımız tarafından uygulanan ölçme ve değerlendirme mülakatının geçtiği takdirde, uzmanlarımız tarafından“Görev Yeri Talimatları”na uygun bir biçimde görevlendirildiği projenin gereksinimlerini referans alarak eğitimleri verilir. Böylece görev sorumluluğunu yerine getiren güvenlik kadromuz oluşturulur.

Talimatları ve kontrol formları hazırlanarak görev başı eğitimleri de tamamlanan güvenlik personelimiz, müşterilerimizle iletişim halinde ve denetimcilerimizin sürekli kontrolünde görevlerine başlar.

Projemiz devam ederken; güvenlik elemanlarımız, genel denetim personelimiz ve proje sorumluları tarafından ayrı ayrı olarak planlı ve plansız şekilde gece-gündüz sürekli gözlem altında tutulur. Böylece projede oluşabilecek herhangi bir güvenlik zaafiyeti ya da günlük faaliyetlerin getirdiği ihmallere mahal verilmez.

Proje denetimleri ve kontrol formlarının sonuçları doğrultusunda analizler çıkartılarak periyodik olarak müşterilerimize raporlama yapılır.

Güvenlik konseptinin operasyonel bir faaliyet olmasının yanı sıra hissiyat ve psikolojiyle de alakalı olduğuna inandığımızdan dolayı, müşterilerimizle sürekli irtibat halinde olarak geri bildirimler alınır ve gerekli tedbirler yerine getirilerek müşteri memnuniyetinin her zaman en üst seviyede tutulmasına önem verilir.

Tüm bu faaliyetlerimiz kesintisiz olarak sürdürülerek tehditler en aza indigenir ve önlenir. Böylece müşterilerimiz için hataya mahal vermeyen GÜVENİLİR BİR LİMAN yaratılır.

Elemanlı güvenlik kapsamında verdiğimiz hizmetler:

 • Fabrika ve Sanayi Kuruluşları Güvenliği
 • Site ve Özel Konut Güvenliği
 • Hastane ve Sağlık Kuruluşları Güvenliği
 • Alışveriş ve Eğlence Merkezleri
 • Perakende Zincir Mağazalar Güvenliği
 • Plaza ve Akıllı Bina Güvenliği
 • Özel ve Yakın Koruma Hizmetleri
İLETİŞİM

Telefon: +90 549 360 61 20

Fax: +90 212 273 09 77

E-Posta:info@efaguvenlik.com.tr

En Son Haberler